Service og transport

1.1 Identitet

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til service og transport, herunder søfart mv. Der arbejdes med et eksemplarisk afgrænset fagligt område inden for det faglige tema med håndtering, produktion, servicering, samt levering af serviceydelser og produkter til forskellige forbrugergrupper og/eller kunder. Undervisningen er kendetegnet ved at arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter og miljøer, med mulighed for produktion af varer og ydelser og med anvendelse af det for fagområdet karakteristiske arbejdstøj og værktøj, udstyr og materialer.

1.2 Formål

Formålet med det faglige tema er, at eleven opnår kendskab til, erfaringer med og forståelse for et afgrænset område inden for det faglige tema.

Desuden skal det faglige tema bidrage til elevens forudsætninger for at træffe valg om uddannelse og erhverv.

Læs hele fagbilaget her

Læs mere om Service og transport på de skoler der udbyder fagtemaet.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823