Turisme, kultur og fritid

1.1 Identitet

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til event, oplevelse, entreprenørskab, kunst og kultur.

Der arbejdes med et eksemplarisk bredt fagligt område inden for det faglige tema med kreative processer, opbygning, pleje og udvidelse af netværk og med kulturproduktionens forskellige elementer: idégenerering, research, planlægning, markedsføring/PR, produktion, afvikling, servicering og nedlukning/evaluering.

Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske miljøer og faciliteter med produktion af kultur, serviceydelser, oplevelser og varer – og med anvendelse af det for fagområdet karakteristiske arbejdstøj, værktøj, redskaber og udstyr.

1.2 Formål

Formålet med det faglige tema er, at eleven opnår kendskab til, erfaringer med og forståelse for et afgrænset område inden for det faglige tema turisme, kultur og fritid.

Desuden skal det faglige tema bidrage til elevens forudsætninger for at træffe valg om uddannelse og erhverv.

Læs hele fagbilaget her

Læs mere om Turisme, kultur og fritid på de skoler der udbyder fagtemaet.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823