FGU FYN ordens- og samværsregler

FOR AT ALLE KAN LÆRE OG TRIVES PÅ VORES FÆLLES SKOLE

 • Vis hensyn til hinanden.
 • Vi accepterer ikke mobning
 • Vold og trusler er forbudt
 • Følg din uddannelses- og forløbsplan og deltag aktivt i undervisning og læringsaktiviteter.
 • Indgå positivt i samarbejde med skolekammerater under de rammer- læreren stiller.
 • Meld dit fravær til skolen via telefonopkald til det telefonnr.- du har fået udleveret på første skoledag. Melder du ikke dit fravær som aftalt- trækkes du i skoleydelse.
 • Kommer du for sent eller går før tid, trækkes du i skoleydelse for den tid, du mangler af din skoledag; dog mindst 30 minutter.
 • Mobiltelefonen bruges som et positivt redskab, når det er relevant i din undervisning. Lyd- og billedoptagelser bruges med respekt for andres grænser.
 • Elever medbringer computer til undervisningen. Hvis der er særlige forhold, kan elev ansøge om lån af computer på skolen.
 • FGU FYN er røgfri i skole- og arbejdstid.
 • Det er forbudt at medbringe og indtage rusmidler. Elever med misbrug skal indgå i forløb med målet om, at eleven får et ønske om et liv uden misbrug.
 • Vær med til at der er rart, rent og ryddeligt på skolen.
 • Arbejdstøj anvendes, hvor det kræves.

FGU FYN Assens, FGU FYN Kerteminde, FGU FYN Nordfyn, FGU FYN Nyborg, FGU FYN Odense udfolder reglerne lokalt.

FGU FYN – røgfri institution pr. 1.8.2020

FGU FYN er røgfri, fordi: 

 • Elever gøres klar til uddannelses- og arbejdsmarked, der er røgfrit.
 • Elever og ansatte skal kunne lære og arbejde i et røgfrit miljø.
 • FGU FYN samstemmer med det øvrige samfunds vej mod røgfrihed.

Røgfrihed

 • Der er røgfrit på skolerne i elever og ansattes skole- og arbejdstid. Elever og ansatte er røgfri i skole- og arbejdstid; også når det foregår uden for skolerne.
 • Røgfrit betyder, at der ikke anvendes nogen former for tobak, røg, snus eller e-cigaretter.
 • Det er alles ansvar at medvirke til at sikre et røgfrit miljø.

Hjælp til røgfrihed

 • Vejen til røgfrihed kan være vanskelig. FGU FYN ønsker at understøtte medarbejdere og elever i processen.

Ved overtrædelse af rygeforbud

 • Eleven sendes hjem med oplysning om løntræk resten af dagen. Eleven sendes hjem af elevens lærer, vejleder eller leder.
  Hurtigst muligt næste skoledag får eleven en samtale med kontaktlærer/ vejleder om, hvordan eleven vil leve op til at være røgfri i skoletiden, og dette skrives i forløbsplanen.
 • Ved gentagelser får eleven skriftlig advarsel af kontaktlærer/ vejleder. Vejleder inddrager forældre og/ eller UUO, når vejleder vurderer det relevant.
 • Eleven oplyses af vejleder/ kontaktlærer om udmeldelse som sidste konsekvens.

Læs om regler på den enkelte skole:

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik