Assens, Vissenbjerg

FGU FYN ordens- og samværsregler

for at alle kan lære og trives på vores fælles skole

 • Vis hensyn til hinanden.
 • Vi accepterer ikke mobning
 • Følg din uddannelses- og forløbsplan og deltag aktivt i undervisning og læringsaktiviteter.
 • Indgå positivt i samarbejde med skolekammerater under de rammer- læreren stiller.
 • Meld dit fravær til skolen via telefonopkald til det telefonnr.- du har fået udleveret på første skoledag. Melder du ikke dit fravær som aftalt- trækkes du i skoleydelse.
 • Kommer du for sent eller går før tid, trækkes du i skoleydelse for den tid, du mangler af din skoledag; dog mindst 30 minutter.
 • Mobiltelefonen bruges som et positivt redskab, når det er relevant i din undervisning. Lyd- og billedoptagelser bruges med respekt for andres grænser.
 • Elever medbringer computer til undervisningen. Hvis der er særlige forhold, kan elev ansøge om lån af computer på skolen.
 • FGU FYN ønsker et skolemiljø med røgfrihed. Regler på den lokale skole skal følges.
 • Det er forbudt at medbringe og indtage rusmidler. Elever med misbrug skal indgå i forløb med målet om, at eleven får et ønske om et liv uden misbrug.
 • Vær med til at der er rart, rent og ryddeligt på skolen.
 • Arbejdstøj anvendes, hvor det kræves.

FGU FYN Assens, FGU FYN Kerteminde, FGU FYN Nordfyn, FGU FYN Nyborg, FGU FYN Odense udfolder reglerne lokalt.