Økonomi

Når du går på FGU, får du skoleydelse. Ydelsen varierer, i forhold til om du bor hjemme eller for dig selv.

Skoleydelsen starter den dag du møder frem og deltager i undervisningen.

På FGU FYN får du serveret et gratis måltid om dagen.

Din skoleydelse i 2022:

  • Hvis du er under 18 år, får du 388 kr. pr. uge
  • Hvis du er over 18 år og hjemmeboende, får du 672 kr. pr. uge
  • Hvis du er udeboende over 18 år, får du 1.557 kr. pr. uge

Hvis du har børn, kan du desuden få et tillæg:

  • Hvis du er enlig forsørger får du et tillæg på 1.520 kr. pr. uge
  • Hvis du ikke er enlig forsørger, får du et tillæg på 606 kr. pr. uge

Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisningen. Du trækkes selvfølgelig ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær som for eksempel, hvis du er syg.

Når du bliver indskrevet på skolen er det vigtigt, at oplysninger om, hvorvidt du bor hjemme eller ej er korrekte. Ligeledes er det vigtigt, at du informerer skolen, hvis du flytter mens du går på skolen.

Skoleydelsen udbetales månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden.

Skattekort
Du skal oprette eller ændre dit skattekort, så din indtægt for året stemmer med beløbet for din skoleydelse og eventuelt øvrige indtægter.

Hvis du har frikort, skal du være opmærksom på, om det bliver opbrugt inden årets udgang.

Du kan enten oprette eller ændre dit skattekort på Skat – Tast Selv Borger ved brug af Nem ID, – eller ved telefonisk henvendelse på tlf. 72221818.

Vi hjælper og guider dig også gerne ude på skolen.

Oversigt af månedlig udbetaling 

Under de enkelte skoler kan du læse mere om spor og fagtemaer:

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik