Ordblind på FGU FYN

På FGU FYN bliver der taget hånd om dine læse- og skrivevanskeligheder. Er du allerede testet ordblind, eller har du en mistanke om, at du er ordblind, så står vores ordblindevejledere klar til at hjælpe dig.

Som elev på FGU vil du kunne modtage specialpædagogisk støtte (SPS) i form af hjælpeprogrammet AppWriter til din PC eller Mac samt mulighed for at søge om en computer. Sammen med hjælpemidlerne vil du også få bevilget 6 instruktionstimer, hvor du sammen med din SPS-vejleder får sat programmerne op på computer og telefon, så de hjælper dig på bedste vis i alle fagene.

FGU FYN ønsker at have et ordblindevenligt undervisningsmiljø, og derfor vil vi arbejde med kompenserende hjælpemidler i både boglige og praktiske fag.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik