Corona info

Følgende er den 28. oktober 2020 sendt til elevernes e-boks.

Kære elev

Der er kommet nye stramninger ift. Covid 19, konkret betyder det for dig at:

 • Du skal bære mundbind fra på torsdag morgen den 29. okt. 2020.
 • Mundbind bæres når du færdes udenfor klassen og er indendørs.
 • Du vil få udleveret et bæredygtigt mundbind, som kan vaskes og bruges igennem længere tid.
 • Du kan være sammen med dine kammerater på dine egne stamhold med de gældende afstandsregler – konkret betyder det, at du skal følge dit skema.
 • Du må ikke være sammen med de øvrige elever på skolen.
 • Dine lærere vil bære visir.
 • Hvis du er i kombinationsforløb, så skal du følge det forløb.
 • Hvis du oplever den mindste utilpashed, skal du ikke tage i skole men i stedet melde dig syg.

Har du spørgsmål, skal du kontakte din lærer eller vejleder på din skole.

Vi glæder os til at se dig i en hverdag, hvor vi passer endnu mere på hinanden, samtidig med at du sammen med dine kammerater fortsat lære nyt og udvikler dig.

Mange hilsner
Gitte Lykkehus
Rektor


Hvis ansat eller elev får Corona

 • Hvis ansat eller elev får symptomer på sygdom, skal man tage hjem.
 • Har elev eller ansat mistanke om at være smittet med Corona, skal man testes og blive hjemme, indtil resultatet foreligger.
 • Hvis eleverne oplever symptomer, skal de melde sig til test samme dag, de går hjem. De bør ikke mødes privat. Senest 72 timer efter, at eleven er gået hjem, skal kontaktlærer have dokumentation for testresultat.
 • Testes elev positiv, skal elev informere kontaktlærer. Kontaktlærer orienterer leder om, hvem på skolen eleven eventuelt har været i tæt kontakt med.
 • Testes ansat positiv, skal leder orienteres om, hvem på skolen man eventuelt har været i tæt kontakt med.
 • Leder orienterer de personer på skolen, som den smittede har haft tæt kontakt med. Leder søger sparring hos sundhedsfaglige om hvilke tiltag, der eventuelt skal tages og følger disse.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823