Erasmus+

FGU FYN ønsker at fortsætte den gode udvikling, med udveksling, der blev startet under Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Derfor har FGU FYN, i efteråret 2019, overtaget alle de forpligtende aftaler, der var indgået under Elsesminde Odense Produktions-Højskole før overdragelse.

Short-term mobility of VET learners
FGU FYN vil gerne bidrage til, at institutionens elever får mulighed for at afprøve et arbejde gennem praktik eller det at gå i skole i et andet land. Dette kan blive en realitet gennem nogle udvekslingsforløb, hvor vi samtidig ønsker at give eleverne mulighed for at møde folk fra andre lande og kulturer med det formål at udvikle eleverne. Dét at rejse ud og/eller få besøg fra andre lande skal være med til at give eleverne respekt for og et positivt syn på folk med en anden kulturel baggrund.

Med projektet ser vi en mulighed for at gøre vores elever mere robuste i forhold til mobilitet og uddannelse/job. Samtidig ønsker vi, som uddannelsesinstitution, at være åben for vores omverden og give unge fra andre lande en mulighed for at komme i udveksling hos FGU FYN.

Der er gennem de sidste par år oparbejdet et godt fundament for udveksling af elever. Ud over selve udvekslingerne har vi også gode erfaringer med forberedelses- og efterbehandlingsmøder som bl.a. omfatter:

 • Generel viden om de enkelte landes sprog og kultur.
 • Planlægning af rejse til udlandet (evt. forsikringer og lign).
 • Hvordan deler man erfaringer, viden og udbytte efter en udveksling med andre?
 • Der laves en portfolio over udvekslingen, som kan være en eksamensgivende opgave.
 • Evaluering af udvekslingen.

Når eleverne er på udveksling, vil de arbejde praktisk med sprog og kultur. Eleverne er i “det”, mens de lærer og er nødt til at indgå i nye sprogmæssige og kulturelle sammenhænge. Dét, at flere unge rejser ud sammen, styrker fællesskabet i gruppen og ruster dem til at leve respektfuldt sammen med andre i en hverdag langt væk fra deres vante omgivelser i Danmark og i den grad uden for deres comfort zone.

Vi har gennem vores tidligere udvekslinger oplevet at sammenholdet i vores elevgruppe blev styrket og at eleverne var gode til at støtte hinanden. Eleverne har været rustet til udvekslingen gennem forberedelsesmøder og har klaret både skole og praktik med god succes. Hovedformålet med projektet er derfor at give flere elever denne mulighed for at rejse ud, samt at de på sigt får lysten til selv at tage af sted.

Staff training abroad (job Shadowing)
FGU FYN er med i et program, hvor medarbejdere kan komme på udveksling eller få besøg via samarbejde på tværs af landegrænser. Målet er at kompetenceudvikle medarbejdere ved at udvide deres faglige horisont og styrke arbejdsglæden ved at blive inspireret og udveksle erfaringer/ideer med andre. Vi har tidligere haft besøg fra vores partnerskole i Finland, hvor medarbejdere mødte både lærere og elever fra deres skole. Det var meget motiverende for os i forhold til at møde og udbygge samarbejdet med dem, hvorfor der er planlagt en Staff Mobility (Job shadowing) til Novida i Finland i uge 12 2020. Med dette samarbejde vil vi gerne blive klogere på hinandens arbejdsmetoder og tilgange til de unge i fx relationsarbejdet, for derved at blive bedre til at motivere dem til at tage en uddannelse og fastholde dem i denne.

FGU FYN ønsker med Staff Training Abroad (job shadowing), at:

 • Møde kolleger fra andre lande, som kan give mulighed for et indblik i undervisnings- og læringskulturer til inspiration til egen undervisningskontekst.
 • Spejle egen pædagogisk praksis i en praksis med afsæt i internationale teorier, videreudviklet inden for det pågældende lands undervisningspolitikker og praksisser.
 • Få indblik i specifikke pædagogiske metoder til refleksion over egen praksis ift. at motivere unge til uddannelse samt fastholde dem deri.
 • Udveksle ideer til en pædagogisk praksis, hvor skolen bygger bro til fritidslivet og sociale sammenhænge uden for skolen, som er med til at styrke elevernes sociale kompetencer og understøtte, at elever indgår i sunde fællesskaber.
 • Lave kollegial sparring ift. at styrke fællesskaber på egen skole.
 • Se hvilke vejledningsmæssige metoder kolleger i et andet land har udviklet og ønsker at videreudvikle.
 • Få indblik i den kommunikationsteknologi, der anvendes og hvilke udviklingspotentialer kollegaer ser i et undervisnings- og læringsperspektiv.
 • Få et indblik i, hvordan man implementerer det enkeltes lands industrielle udvikling i et erhvervslæringsperspektiv.

Samarbejdspartner
FGU FYN har samarbejdspartner i både Portugal og Finland.

Portugal
I Portugal er vores samarbejdspartner Escola Profissional De Vouzela

Lidt om skolen i Portugal
Escola Profissional de Vouzela, Portugal er en skole, som på mange måder ligner skolerne i FGU FYN. Skolen har værkstedsundervisning, hvor der er produktioner. Derudover er der undervisning i teoretiske fag.

Vores elever har mulighed for at være med i produktionen f.eks. i køkkenet, Smed, Sundhed og omsorg samt Tekstil og Design, hvor de indgår i arbejdet på lige fod med de portugisiske elever.

Escola Profissional de Vouzela har et tæt samarbejde med virksomhederne i området. De deltager aktivt i lokal og regional udvikling og etablerer derigennem samarbejde med forskellige virksomheder. Det giver os en unik mulighed for, at eleverne kan komme i praktik på nogle af disse virksomheder.

Finland
I Finland har vi samarbejde med skolen Novida

Lidt om skolen i Finland
Novida-erhvervsfaglig og generel gymnasium har til formål at yde uddannelsestilbud til studerende i alle aldre, der kvalificerer sig til forskellige fag og erhverv.

Der er mange uddannelsesområder: Kultur, naturressourcer og miljøsektoren, teknologi, kommunikations- og transportsektoren, samfundsvidenskab, erhvervsliv og administration, naturvidenskab, social service og catering.

Erhvervsuddannelse og faglig uddannelse på kollegierne kan tage forskellige former: Dag- eller aftenkurser, lærlingeuddannelser, uddannelse på jobbet eller endda studier som privatstuderende.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik