Jordbrug, skovbrug og fiskeri – FGU FYN Kerteminde

Fagtemaet Jordbrug, skovbrug og fiskeri er måske noget for dig hvis du overvejer en uddannelse inden for gartnerfaget, skov- og naturtekniker, landmand, dyrepasser.

I fagtemaet vil du blive introduceret til mange forskellige opgaver og spændende udfordringer. Meget af skoledagen foregår udendørs.

På FGU FYN Kerteminde skolen ønsker vi at ”det grønne område” som for eksempel gartnerområdet prioriteres højt, således man opnår kompetencer og færdigheder på dette arbejdsområde. Arbejdet omfatter også naturpleje og pasning af udendørsarealer på skolen.

Skolen har desuden heste og få andre dyr, som ligeledes er en del af fagtemaet. Man lærer grundlæggende lidt om forskellige dyr og lærer pasning af disse.

Undervisningen skal give indsigt i og forståelse for udvalgte emner og skal med eleven i centrum give mulighed for at tilegne sig viden om fagtemaet.

Erhvervstemaet Jordbrug, skovbrug og fiskeri retter sig mod beskæftigelse eller uddannelse inden for:

  • Jordbrug
  • Skovbrug
  • Anlægsgartner
  • Dyrepasser.

Du vil møde følgende personer på fagtemaet

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik