STU – FGU FYN Nordfyn

STU er en forkortelse af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, og FGU FYN Nordfyn tilbyder STU-forløb.

Ungdomsuddannelsen er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til den unge. Ifølge lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl.
Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen indeholder derfor både elementer af ADL (Almindelig Daglig Levevis), almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder i omverdenen. Ungdomsuddannelsen udgør en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig giver ungdomsuddannelsen den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.

Ansvaret for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er placeret i kommunerne hos kommunalbestyrelsen, der også har finansieringsansvar for uddannelsen.

Unge, der er interesseret i STU, skal kontakte den lokale afdeling af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i kommunen. UU afklarer, om man er i stand til at gennemføre anden ungdomsuddannelse. Hvis UU vurderer, at den unge er i målgruppen for STU, giver UU indstilling til kommunalbestyrelsen om dette. Sammen med indstillingen udfærdiger UU udkast til en uddannelsesplan for den unge. Samtidig skal den unge (og forældrene hvis den unge er under 18 år) have kopi af indstillingen og udkastet til uddannelsesplan. Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende, at den unge er berettiget til uddannelsen.

Den unge kan modtage tilbuddet om en ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.
For at sikre, at den unge får den bedst mulige overgang til tiden efter en STU, skal der holdes udslusningsmøde med den unge senest en måned før uddannelsens afslutning. Unge, der fuldfører STU, får udstedt et kompetencepapir, der viser deres færdigheder. Papiret kan bruges i de unges videre forløb.

Du vil møde følgende personer på STU

Jesper AalbækAlmenlærer og TR jaa@fgufyn.dk92 90 88 80
Thilde Lindebo-ErlundOrdblindeunderviser og
SPS-koordinator
tli@fgufyn.dk92 90 88 33
FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik