Industri – FGU FYN Odense

 

Fagtemaet industri er for dig der har lyst til at bruge dine hænder og dit hoved, og som har lyst til at få et større kendskab til Smedefaget. Vi tilbyder både PGU og EGU.

Vi arbejder med høj faglighed på værkstedet og vil du her blive oplært i industriel produktion, både grundlæggende, men også avancerede processer.

Du vil få et godt håndværksmæssigt afsæt, til din videre færd i uddannelsessystemet eller job, både i form af værkstedsteknik og muligheden for at få opgraderet dine almene faglige kompetencer i dansk og matematik samt engelsk, samfundsfag og naturfag, med afsluttende eksamen, på G-, E-, eller D-niveau. De almene fag vil i videst muligt omfang, være relateret til de industrielle fag.

Ligeledes har vi tilknyttet ordblinde og Dansk som andetsprog (DSA) undervisere.

Du vil få tilknyttet en vejleder som vil guide dig til bedre læring, fremtidig uddannelse eller job og ved personlige udfordringer. En kompetent faglærer, som i samarbejde med dig, bygger videre på dine faglige, personlige og sociale kompetencer, samt engagerede almenundervisere, som arbejder ud fra fagtemaet i bl.a. dansk og matematik på dit niveau og dine forudsætninger.

Ud over det faglige, lægger vi også meget stor vægt på trivsel og et godt sammenhold i industriteamet.

Vi glæder os til at møde dig.

Erhvervstemaet Industri retter sig mod beskæftigelse eller uddannelse inden for:

  • Smed
  • Industritekniker
  • Industrioperatør
  • Svejser
  • Procesoperatør
  • Maritim/offshore
  • Teknisk designer
  • EUX

Du vil møde følgende personer på fagtemaet

Anne Dorthe Rasmussen
Almenlærer
Industri
92 90 88 46
Odense
Faegheh Shirzad
Vejleder
Industri
Byg, bolig og anlæg
61 22 23 32
Odense
Ib Larsen
Faglærer
Industri
61 22 23 37
Odense
Jens Matzen
Håndværker
Industri
81 72 41 11
Odense
John Hansen
Håndværker
Industri
61 22 35 99
Odense
Mads Vogt-Nielsen
Almenlærer og TR
Industri
Byg, bolig og anlæg
92 90 88 26
Odense
Peter Varring Jensen
Almenlærer
Industri
92 90 88 57
Odense
FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823