Jordbrug, skovbrug og fiskeri – FGU FYN Odense

 

Fagtemaet Jordbrug, Skovbrug og Fiskeri

I dette fagtema vil du blive introduceret til et bredt udvalg af opgaver inden for områder som landmand, dyrepasser og arbejdet i et fiskeopdræt.

Fagtemaet har 2 grene.

Fagtemaet har PGU–elever og EGU–elever.

Du skal undervises i  almenfagene dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt tilbydes valgfag.

Undervisning vil som udgangspunkt være helhedsorienteret / brancherelateret med vægt på differentiering og elevmotivation.

Fagene afsluttes med en prøve.

Jordbrug/Dyr

I den ene gren arbejdes der med produktioner, formidlinger, håndteringer og indretninger af landbrugsdyr og Zoo dyr i Zoologiske anlæg. Der arbejdes med naturpleje. Der arbejdes med kvalitetsforståelse, afsætning, branchekendskab og sikkerhed samt vejledning i forskellige former for jorddyrkning og beplantninger samt økologi.

Fiskeri

Den anden gren er fiskeopdrættet Fyns Laksefisk, hvor der opdrættes havørreder. Her vil du skulle deltage i det daglige arbejde, lige fra i efterårsmånederne at opfiske store forældre-havørreder i vandløb på Fyn, pasning af først fiskeæg og siden de små fisk, for til sidst at være med til at sætte de opdrættede fisk ud i naturen. Derudover er der arbejde med forskellige typer af vandløbsopgaver.

Du vil stifte bekendtskab med begge grene og dermed opnå en bred vifte af kompetencer inden for de to områder. Kompetencer, der kan bruges fremadrettet mod en uddannelse inden for fiskeri og jordbrug/dyrepasser.

Andre fag og faglige temaer kan inddrages – her tænkes i særlig grad på naturfag.

Erhvervstemaet Jordbrug, Skovbrug og Fiskeri retter sig mod beskæftigelse eller uddannelse inden for:

  • Jordbrug
  • Landbrug
  • Gartneri
  • Anlægsgartner
  • Dyrepasser
  • Dambrug (dyrepasser med speciale i Aquakultur)
  • FGU – lærlinge

Du vil møde følgende personer på fagtemaet

John Madsen
Kontaktperson
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
61 22 23 39
Odense
Karsten Bangsgaard
Faglærer og AMR
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
61 22 35 61
Odense
Lars Bo Rasmussen
Tekniker
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
24 45 61 30
Odense
Lene Birgitte Larsen
Vejleder
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
Mad og ernæring
23 80 38 77
Odense
Leon Rosenlyst Jørgensen
Faglærer
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
61 22 06 30
Odense
Michael Mathiasen
Almenlærer
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
Mad og ernæring
92 90 88 43
Odense
Mogens Haldager Kornbech
Tekniker
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
61 61 29 93
Odense
Ulrik Skov Jeppesen
Tekniker
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
Odense
FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823