Mødetider, kultur og regler – FGU FYN Odense

 

FGU FYN Odense – transport hertil:

 • Bus 31 og 32 mod Sanderum
 • Cykel indkørsel fra Falen 200 eller Sanderumvej
 • Bil indkørsel fra Falen 200

Se køreplan Fynbus

Google Maps

FGU FYN Odense oversigtskort

Mødetider

Mandag til onsdag og fredag kl. 8.00 til kl.13.30

Torsdag kl. 8.00 til 13.00.

Der vil være fredage du ikke skal komme, da lærerne holder møder og er på uddannelse.

I dit læringsfællesskab, får du en kalender, over de aktiviteter der er udenfor de almindelige mødetider. En del af at gå på FGU er også at være på besøg på virksomheder deltage i arrangementer eller festivaler i byen, som kan være uden for normal skoletid.

Ordens- og samværsregler på FGU FYN Odense

for at alle kan lærer og trives på vores fælles skole.

 • Vis hensyn til hinanden.
  Vi accepterer ikke mobning
 • Følg din uddannelses- og forløbsplan og deltag aktivt i undervisning og læringsaktiviteter.
 • Indgå positivt i samarbejde med skolekammerater under de rammer- læreren stiller.
 • Meld dit fravær til skolen via telefonopkald til det telefonnr.- du har fået udleveret på første skoledag. Melder du ikke dit fravær som aftalt- trækkes du i skoleydelse.
 • Kommer du for sent eller går før tid, trækkes du i skoleydelse for den tid, du mangler af din skoledag; dog mindst 30 minutter.
 • Bliv på skolen eller der hvor undervisningen foregår.
 • Mobiltelefonen bruges som et positivt redskab, når det er relevant i din undervisning. Lyd- og billedoptagelser bruges med respekt for andres grænser.
 • Elever medbringer computer til undervisningen. Hvis der er særlige forhold, kan elev ansøge om lån af computer på skolen.
 • FGU FYN er røgfri i skole- og arbejdstid.
 • Det er forbudt at medbringe og indtage rusmidler. Elever med misbrug skal indgå i forløb med målet om, at eleven får et ønske om et liv uden misbrug.
 • Vær med til at der er rart, rent og ryddeligt på skolen.
 • Arbejdstøj anvendes, hvor det kræves.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik