Omsorg og sundhed – FGU FYN Odense

 

På Omsorg og Sundhed er omdrejningspunktet det sociale liv og fællesskabet. Vi lægger vægt på ansvarlighed og gensidig respekt i hverdagen, der i høj grad handler om mennesker.

Det forventes derfor, at du vil arbejde med dig selv, personligt, socialt og fagligt.

På Omsorg og Sundhed arbejdes der med aktiviteter og helhedsundervisning, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik, så hvis du gerne vil arbejde indenfor SOSU-området eller det pædagogiske område, kan Omsorg og Sundhed være noget for dig.

På PGU bliver du fagligt kvalificeret i dansk og matematik til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job indenfor temaet Omsorg og Sundhed.

På AGU afslutter du de almene fag på G- E- eller D-niveau, så du blive kvalificeret til at starte på en erhvervsuddannelse, 2-årig HF eller anden gymnasial uddannelse.

På EGU bliver du kvalificeret til at fortsætte som ufaglært i et job indenfor Omsorg og Sundhed eller fortsætte på erhvervsuddannelse.

Der undervises i dansk og matematik på individuelle niveauer. Hertil kommer valgfag som samfundsfag, identitet og medborgerskab, engelsk samt PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære)

I de timer du har praktisk arbejde, arbejdes der med omsorgs- og sundhedsaktiviteter for- eller sammen med børn, unge og ældre.

Du vil få mulighed for at komme i praktik og/eller kombinationsforløb.

Erhvervstemaet Omsorg og sundhed retter sig mod beskæftigelse eller uddannelse inden for:

  • Omsorgsrollen
  • Sundhed og sundhedsfremme
  • Psykologi og pædagogik
  • Kommunikation
  • Observation og refleksion
  • Hygiejne
  • Arbejdsmiljø

Du vil møde følgende personer på fagtemaet

Birthe Malling
Receptionist
Omsorg og sundhed
93 20 48 44
FGU FYN
Dorte Kistrup
Almenlærer
Omsorg og sundhed
92 90 88 63
Odense
Jesper Löyche
Faglærer
Omsorg og sundhed
61 22 35 76
Odense
Joan Charlotte Kjeruff Mayer Hass
Kontaktperson
Omsorg og sundhed
61 22 23 34
Odense
Leif Arnold Ruderskov Spaanheden
Vejleder
Omsorg og sundhed
61 22 31 94
Odense
Ulla Klindt Gahrn
Almenlærer
Omsorg og sundhed
92 90 88 35
Odense
FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823