Turisme, kultur og fritid – FGU FYN Odense

 

Fagtemaet består grundlæggende af et AGU-spor og et PGU-spor. Begge spor samarbejder om at planlægge, afvikle og evaluere events af kulturel og idrætsmæssig karakter.

Vi opfinder også vores egne events, og vi laver PR-materiale, invitationer, sætter scenen, instruerer og inspirerer deltagerne og pakker sammen og sørger for, at logistikken holder.

Udadtil samarbejder vi med de kulturelle fagtemaer på vores søsterskoler på Fyn, ”Dit Bolbro”, Blomsterfestivallen, Fjordens Dag, H.C. Andersen Festivallen og med alle, som henvender sig med en god idé, som vi kan hjælpe med at forbedre og få til at svede, rocke og rulle.

Andre begivenheder er skolens årlige fester. Vi planlægger og gennemfører høstmarked, arrangerer Julekoncert og deltager i Odenses ”Havnekulturfestival” med både idrætsaktiviteter, kulturelle indslag og praktiske opgaver.

Vi undersøger muligheden for at udvikle turisme, både internationalt, nationalt og som turist i egen by. Vi deltager i ERASMUS+ projekter, med udveksling med skoler i udlandet.

I dagligdagen møder du Marlene, Morten og Leo, som er vores lærere både i de almene fag som dansk og matematik og i de praktiske fag som eventmager samt vejleder Bente, som arrangerer praktik og hjælper med dine studieforhold.

Vi har både scene- og idrætsudstyr til rådighed, så du har mulighed for at udfolde dig fysisk med at opstille baner, lys og lyd samt scenegrej. Vi afholder friluft teambuilding både internt og eksternt, hvor vi bl.a. bruger vores udearealer og klatrevæg.

Turisme, Kultur og Fritid værdsætter faglig udvikling, sammenhold, respekt, humor og hjælpsomhed, og vi efterlever skolens generelle regler for sundhed og god opførsel.

Erhvervstemaet Turisme, kultur og fritid retter sig mod beskæftigelse eller uddannelse inden for:

  • Eventmager
  • Politi og forsvar
  • Idrætsinstruktør
  • Lydmand
  • Lysmand

Du vil møde følgende personer på fagtemaet

Marlene Kjerulf-Andersen
Almenlærer
Turisme, kultur og fritid
92 90 88 66
Odense
Morten Stahl
Faglærer
Turisme, kultur og fritid
21 62 45 62
Odense

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823