UDDANNELSEN

FGU er for dig, der har brug for at udvikle dig personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller job. Måske er du faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde vejen tilbage.

Din vej til uddannelse og job (PDF)

Alle kommuner skal etablere en kommunal ungeindsats, der kan løfte ansvaret for de unge. Ungeindsatsen skal koordinere de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Den kommunale ungeindsats skal blandt andet vurdere, om unge tilhører målgruppen for den ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Kom godt i gang med målgruppevurdering (PDF)

Denne pjece er målrettet de fagprofessionelle, som er i kontakt med unge i målgruppen for FGU, fx medarbejdere i den kommunale ungeindsats, i jobcentre, socialforvaltninger, Ungdommens Uddannelsesvejledning, boligsociale medarbejdere m.fl. Pjecen er tænkt som et kort opslagsværk, der giver indblik i formål med og opbygning af FGU samt i samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats og FGU-institutionerne.

Rundt om den forberedende grunduddannelse FGU (PDF)