Assens, Vissenbjerg

Økonomi

Når du går på FGU, får du skoleydelse. Ydelsen varierer, i forhold til om du bor hjemme eller for dig selv.

Det er en del af at gå på FGU FYN at spise de to måltider som serveres. Det ene måltid får du gratis, det andet måltid er der egenbetaling, hvilket betyder, at du kun betaler 17 kr. om dagen for mad.

Fratrukket din udgift til mad er skoleydelsen i 2019:

  • Hvis du er under 18 år, får du 280 kr. pr. uge
  • Hvis du er over 18 år og hjemmeboende, får du 549 kr. pr. uge
  • Hvis du er udeboende over 18 år, får du 1.387 kr. pr. uge

Hvis du har børn, kan du desuden få et tillæg:

  • Hvis du er enlig forsørger får du et tillæg på 1.424 kr. pr. uge
  • Hvis du ikke er enlig forsørger, får du et tillæg på 569 kr. pr. uge

Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisningen. Du trækkes selvfølgelig ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær som for eksempel, hvis du er syg.

Når du bliver indskrevet på skolen er det vigtigt, at oplysninger om, hvorvidt du bor hjemme eller ej er korrekte. Ligeledes er det vigtigt, at du informerer skolen, hvis du flytter mens du går på skolen.

Skoleydelsen udbetales månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden.

Skattekort
Du skal oprette eller ændre dit skattekort, så din indtægt for året stemmer med beløbet for din skoleydelse og eventuelt øvrige indtægter.

Hvis du har Frikort, skal du være opmærksom på, om det bliver opbrugt inden året udgang.

Du kan enten oprette eller ændre dit skattekort på Skat – Tast Selv Borger ved brug af Nem ID, – eller ved telefonisk henvendelse på tlf. 72221818.

Vi hjælper og guider dig også gerne ude på skolen.