Lederne

Linda Bollerup Høgh
Fiskemester, leder
61 55 89 77
Vibeke Nørby Mouridsen
Skoleleder
61 20 93 21
FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823