PGU Basis – FGU FYN Odense

 

PGU Basis Er for dig som gerne vil noget praktisk, men ikke helt ved hvad. Her kommer du ud på et eller flere værksteder på skolen, afprøver og bliver afklaret om det er den vej du vil gå.

Du kan også få et forløb på basisproduktionsgrunduddannelsen, hvor du får særlig hjælp til sprog, matematik eller ordblindhed.

Du vil møde følgende personer på fagtemaet

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik