Profil

FGU FYN Odenses profil er bæredygtighed og udvikling i fællesskaber

Vores profil er bæredygtighed fordi vores verden står og falder med bæredygtighed for miljøet og vores sameksistens skyld. Der er ikke nogen planet B; der er kun vores planet!

Bæredygtighed står øverst på dagsorden i klimadebatten, og unge mennesker ved det – og gør noget ved det.

Det skal vores unge på FGU også være med til.

Odense Kommune har fokus på bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål, og som skole i Odense Kommune har vi vægtet at samarbejde og tilpasse os mange af kommunens aktiviteter og dens profil.

Derfor er bæredygtighed den røde tråd i alle fagtemaerne.

I flere af fagtemaerne vil der blive undervist i bæredygtighed direkte i relation til fagteamet, som fx Mad og ernæring, Byg, bolig og anlæg, Service og transport, Industri, Handel og kundeservice og Jordbrug, skovbrug og fiskeri.

I mere overført betydning har vi på billederne to eksempler på bæredygtighed.

Eleven her skal sørge for at tage sig af børnene og i en evaluering af aktiviteten under Omsorg og sundhed også forholde sig til i hvilken grad, aktiviteten med børnene er bæredygtig.

Og i Turisme, kultur og fritid er eleven her afhængig af andre der holder tovene; hvis han falder lidt ned, sørger andre for, at der ikke sker noget, og efter at være kommet lidt ned kan han stige op igen. En samarbejdsøvelse der også har fokus på bæredygtighed.

I det hele taget er det gennemgående i alle fagtemaer at eleven er i et fællesskab, hvor eleven i sit individuelle forløb med progression i klasseværelset, i produktionen eller i fællesaktiviteten udvikler sig selv og samtidig udvikler aktiviteten og produktionen – og det i betryggende ungdomsmiljø præget af fællesskab.

I FGU FYN Odense vil tværfaglige arbejdsfællesskaber være dem der fagligt, personligt og socialt er ansvarlige for de unge i forløbet – et tværfagligt hold med faglærere i forhold til fagtema, vejleder, dansk, matematik og eventuelt andre lærere så som dansk som andet sprog, ordblindelærer, naturfagslærer m.fl.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik