Assens, Vissenbjerg

Opstart på FGU FYN

Når du starter på FGU FYN bliver du taget godt imod. Du bliver informeret om rammerne, dine muligheder på skolen og de forventninger og krav vi har til dig.

Din forløbsplan sættes i gang på baggrund af din uddannelsesplan. I forløbsplanen fastlægges indholdet i dit uddannelsesforløb:

  • Mål og delmål i uddannelsesforløbet
  • Hvilke forudsætninger har du
  • Hvilket spor går du, eller skal du gå på
  • Hvilket fagligt tema
  • Hvilket niveau skal du have undervisning på
  • Elementer i forløbet: Valgfag, kombinationsforløb, erhvervstræning, virksomhedspraktik mm.
  • Er der særlige hensyn eller behov, der skal tages højde for, så uddannelsesforløbet bliver bedst muligt for dig

Du screenes i dansk og matematik, og hvis det er relevant, også i engelsk og dansk som andetsprog, samt for ordblindhed. Ud fra resultaterne indplaceres du i den undervisning, der er bedst for dig.