Gitte Schjødt Hansen
Faglærer og AMR
Mad og ernæring
40 12 84 03
Kerteminde