Kjeld Pedersen
International koordinator
Fællesadministrationen
23 37 85 64