Kurt Nielsen
Faglærer og AMR
Industri
50 70 24 70
Assens