Kurt Nielsen
Faglærer og AMR
Industri
92 90 88 48
Assens