Morten Vestergaard Frederiksen
Lærling
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
60 57 02 40