AGU eleverne Andreas og Maria

AGU! Det står for Almen GrundUddannelse, og det er for de af vores elever, som gerne vil arbejde mere bogligt. Holdet har 2/3 teori og 1/3 praksis. Undervisningen er tilrettelagt helhedsorienteret, så eleverne får mulighed for at lære i mange forskellige kontekster.

På vores AGU arbejder vores skønne elever i øjeblikket med emnet ‘migration’. I faget dansk har eleverne netop afsluttet læsningen af en roman, og nu skal de øve kreativ skrivning ved at formulere en alternativ afslutning. De har arbejdet med ‘migration’ i både dansk, samfundsfag, matematik og identitet & medborgerskab, så emnet er belyst fra mange vinkler. Vi binder elevernes tilegnelse af viden sammen i helheder, så eleverne får bedre mulighed for at lære stoffet og få det til at give mening.

Eleverne på AGU har mulighed for at opnå den HF-forberedende prøvepakke. Med den er de ekstra godt rustet til at gå videre i en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, EUX eller HF).

Er FGU også noget for dig? Tag fat i din UU-vejleder og få en snak om, hvornår du skal starte. Du kan finde din vejleder på minvejleder.dk.