Musisk og kunstnerisk produktion

1.1 Identitet

Det faglige tema relaterer sig til kunstnerisk produktion og dertil beslægtede fagområder. Uanset om det drejer sig om scenekunst, billedkunst, musik, litteratur eller andre kunstformer, har de det til fælles, at kunstneren formidler følelser, holdninger og erfaringer med mere, der har til formål at give kunden/modtageren en oplevelse. Der produceres altså ikke nødvendigvis et fysisk produkt med en praktisk værdi, da produktet primært består af oplevelsen. Produktionen er målrettet det oplevelsesøkonomiske marked. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer, herunder en kombination af teori, proces og samarbejde med produktion, markedsføring og afsætning af kunstneriske og kulturelle oplevelser som mål.

1.2 Formål

Formålet med temaet er, at eleven udvikler viden, færdigheder, kompetencer og erfaring inden for et kunstnerisk produktionsområde med særligt fokus på, at eleven udvikler sin selvstændighed, nysgerrighed og kreativitet og på et kvalificeret grundlag bliver i stand til at træffe valg om efterfølgende uddannelse og erhverv.

Det faglige tema skal også gøre eleven opmærksom på arbejdslivet inden for det kunstneriske område, som typisk kan være freelancebaseret og indeholde flere dele, og at en lang række uddannelser derfor kan være relevante – såvel de kunstneriske som praktiske, pædagogiske eller alment dannende.

Læs hele fagbilaget her

Læs mere om Musisk og kunstnerisk produktion på de skoler der udbyder fagtemaet.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik