Handel og kundeservice

1.1 Identitet

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til kontor, handel og kundeservice. Der arbejdes med et afgrænset fagligt område inden for det faglige tema med salg og videresalg af varer og serviceydelser til forskellige forbrugergrupper eller kunder, herunder administrative opgaver, samt vejledning og betjening af kunder. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter, projekter, events eller i virksomheder, med reel afsætning af varer og serviceydelser som mål.

1.2 Formål

Formålet med det faglige tema er, at eleven opnår kendskab til, erfaringer med og forståelse for et afgrænset område inden for det faglige tema handel og kundeservice. Desuden skal det faglige tema bidrage til elevens forudsætninger for at træffe valg om uddannelse og erhverv, samt støtte op om overgangen til ungdomsuddannelse eller arbejde.

Læs hele fagbilaget her

Læs mere om Handel og kundeservice på de skoler der udbyder fagtemaet.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik