Glamsbjerg

Assens

Assens, Vissenbjerg

Vissenbjerg

Assens

Administrationen

Sekretær
Glamsbjerg
Anne-Pia Bonde
Tlf. 6447 2570
E-mail apb@fgufyn.dk

Skoleleder
Assens
Inger Poulsen
Tlf. 2069 1805
E-mail ipo@fgufyn.dk

Afdelingsleder
Vissenbjerg

Sally Strate
Tlf. 2825 7978
E-mail sal@fgufyn.dk

Vejleder
Lone Larsen
Tlf. 2069 1806
E-mail lsl@fgufyn.dk

Industri

Smede og ejendomsservice
Vissenbjerg
Søren Stangerup
Tlf. 2346 5686
E-mail sst@fgufyn.dk

Maskine
Glamsbjerg
Kurt Nielsen
Tlf. 5070 2470
E-mail kjn@fgufyn.dk

Kommunikation og Medier

Medier og skiltedesign
Vissenbjerg
Anja Bjerremann
Tlf. 5070 3610
E-mail abj@fgufyn.dk

It og support
Glamsbjerg
Morten Hovedskov Nielsen
Tlf. 9290 8825
E-mail mhn@fgufyn.dk

Handel og Kundeservice

Design og Glas
Vissenbjerg

Linda Andersen
Tlf. 5070 2514
E-mail lma@fgufyn.dk

Mad og ernæring

Køkken
Vissenbjerg og Glamsbjerg
Lone Jensen
Tlf. 5070 0870
E-mail lje@fgufyn.dk

Anni Huus
Tlf. 5070 3356
E-mail abh@fgufyn.dk

Omsorg, sundhed og pædagogik

Glamsbjerg
Lone Gybel
Tlf. 5070 0561
E-mail lgn@fgufyn.dk

Almen underviser

Vissenbjerg

Kasper Philbert
Tlf. 9290 8872
E-mail kap@fgufyn.dk