Mødetider, kultur og regler – FGU FYN Assens

Mødetider

Elevernes mødetider er:

  • Mandag 08.15 – kl. 14.40
  • Tirsdag 08.15 – kl. 14.40
  • Onsdag 08.15 – kl. 14.40
  • Torsdag kl. 08.15 – kl. 12.10
  • Fredag 08.15 – kl. 12.10

Der kan være afvigelser fra ovenstående grundet projekter, skoleåbent, marked, prøver m.m. Dette aftales mellem elev og faglærer.

Ordens- og samværsregler

Reglerne er til for, at alle kan lære og trives på vores fælles skole.

Velkommen til FGU FYN Assens.

Som elev på skolen følger du din uddannelsesplan og din forløbsplan, og du deltager aktivt i undervisningen.

Generel opførsel

Vi kommer i skole/ praktik hver dag, og vi gør vores bedste. Vi møder vores udfordringer med et positivt sind. Vi hjælper hinanden.

Vi taler pænt til og om hinanden. Racistiske, sexistiske og andre nedsættende udtalelser medfører bortvisning. Vi viser respekt for og accept af hinanden.

Vi opfører os pænt med og overfor hinanden. Vi viser hensyn overfor alle, der færdes på og omkring vores skole.

Vi rydder op efter os selv og hjælper med til, at der er rent og ryddeligt på skolen.

Sygefravær

Meld sygefravær ved at ringe til din kontaktlærer mellem kl. 07.00-07.30.

Sygefravær skal meldes hver dag, med mindre andet er aftalt. Hvis du er under 18 år og hjemmeboende, ringer dine forældre. Hvis du er over 18 år, skal du selv ringe.

Andet fravær

Der kan efter særlig aftale med kontaktlæreren gives fri med skoleydelse til f.eks. besøg hos skoletandpleje, speciallæge eller til job- og uddannelsessøgning. Dokumentation skal fremvises.

Andet fravær skal meddeles til kontaktlæreren senest dagen før, og der udbetales ikke skoleydelse.

Kommer du for sent eller går før tid, trækkes du i skoleydelse for den tid, du mangler af din skoledag, dog mindst 30 minutter.

Hvis du er ved at tage kørekort, kan du få fri til teoriprøve og køreprøve, øvebane samt køretimer, hvis du fremviser dokumentation fra din kørelærer. Vi henstiller til, at dine køretimer lægges i ydertimerne af skoledagen. Du modtager skoleydelse for den dokumenterede tid – øvrigt fravær trækkes.

Pauser

Elever må ikke forlade skolen indenfor mødetiden; heller ikke i pauserne, da det er en del af den samlede undervisningstid.

Pausetiderne overholdes.

Røgfri skoletid

FGU FYN Assens er røgfri skole og arbejdsplads

Alkohol og euforiserende stoffer

Indtagelse af alkohol og/ eller euforiserende stoffer på skolen er øjeblikkelig bortvisningsgrund.

Hvis en elev møder i påvirket tilstand, bliver eleven sendt hjem uden skoleydelse og med en advarsel.

Elever med misbrug indgår i forløb med målet om at få et ønske om et liv uden misbrug.

Mobiltelefon

Mobiltelefon bruges i undervisningen efter aftale med læreren.

Lyd- og billedoptagelser bruges med respekt for andres grænser. Hvis du ikke respekterer denne regel, bliver du sendt hjem uden skoleydelse og med advarsel.

Spisning

Måltider er en del af at gå på FGU FYN.

Spisning foregår i Caféen. Mad og drikkevarer må ikke bringes ud af caféen.

Der serveres et gratis måltid mad om dagen, enten formiddagsmad eller frokost.

Computer

Elever medbringer computer til undervisningen.

Hvis der er særlige forhold, kan eleven ansøge om at leje en computer på skolen.

Arbejdstøj

Arbejdstøj og værnemidler anvendes, hvor det kræves.

Følg din lærers anvisning.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik