FGU FYN Odense

Infomøde

Hver onsdag kl. 10.00 kan du komme og høre om, hvad FGU FYN Odense har af tilbud, og du kan stille alle de spørgsmål, du kan komme i tanke om.

Bare kom, du behøver ikke at tilmelde dig.


I FGU FYN Odense bliver alle elever mødt med stor respekt og anerkendelse, som den du er, med de vilkår, potentialer og ønsker du har for fremtiden.

Vi er en stor gruppe af professionelle, som tilsammen støtter, viser muligheder, giver indsigt og viden til eleverne. Vi tager udgangspunkt i den målgruppevurdering og uddannelsesplan du kommer med. I samarbejde med dig, finder vi det sted på skolen, hvor dit forløb kan starte. I dit forløb har du hele tiden en kontaktlærer, som følger dig. Du vil være i et elevfællesskab med andre, som du skal arbejde og lære sammen med og have det sjovt med. Elevfællesskabet har et fællesskab af voksne omkring sig. Lærerfællesskabet består af almene lærere, vejledere og faglærere.

Dit forløb har et mål om, at du kommer i uddannelse og sidenhen job. Vi har stor viden og erfaring med, hvordan du kan styrkes fagligt, socialt og personligt, så du kan gennemføre en uddannelse, når du forlader FGU FYN Odense.

FGU FYN Odense er en skole, hvor vi gør alt for, at læringslyst er til stede eller du får det i løbet af forløbet på FGU FYN Odense. Vi har selv stor læringslyst og lærer bla. af dig, men også alt, hvad der sker i verden, så vores undervisning hele tiden, giver mening i forhold til den verden vi lever i og mening for det forløb du har.

Nogen har behov for helt grundlæggende ting i fx dansk og matematik, og vi gør det er på en måde, som giver mening for dig og giver dig lyst til at lære mere. Meget undervisning vil være tæt på praksis. Praksis kan være ude i byen, i køkkenet, blandt dyrene, på smedeværkstedet mv., alt afhængig af hvilket forløb du er i gang med. Vi lærere kan godt lide samarbejde, og som på alle arbejdspladser arbejder vi sammen, og du er med til at lære og løse opgaver, hvor mange fag er med samtidig.

Alle elever vil være i læringsmiljøer, som er ordblindevenlige og sprogvenlige, da vi alle kan profitere af at være sproglig opmærksomme. Er du ordblind, får du særlig støtte til det, er du ny i dansk sprog får du særlig støtte til det, har du særlige vanskeligheder med matematik får du teknikker til det. I det hele taget ønsker vi som skole at kunne støtte netop dig, i det du har behov for. Også dig, som på få måneder skal være klar til en erhvervsuddannelse eller HF.

For at kunne det, har vi organiseret vores skole, så du er i et læringsfællesskab, hvor du det meste af tiden er sammen med de samme kammerater i de fag og aktiviteter du har.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik