Samarbejds og arbejdsmiljøudvalg

Birthe Mette Hein
Administrativ medarbejder og TR-HK
24 96 00 23
Gitte Lykkehus
Rektor
21 49 17 46
Gitte Schjødt Hansen
Faglærer og AMR
Hanne Heger Wendel
Administrativ leder
23 63 96 79
Hans Albert Pedersen
Vejleder og TR
22 47 03 80
Johannes Ingwersen
Almenlærer og TR
92 90 88 64
Jonas Lind
Almen lærer og TR
Kurt Johnny Nielsen
Faglærer og AMR
Vibeke Nørby Mouridsen
Skoleleder
61 20 93 21