Kommunikation og medier

1.1 Identitet

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder og fagområder indenfor kommunikation og medier. Der arbejdes med et eksemplarisk afgrænset fagligt område inden for det faglige tema med henblik på fremstilling, produktion og tjenesteydelser til kunder samt tilegnelse af viden og færdigheder indenfor fagområdet. Undervisningen er fagligt funderet i et professionelt værkstedsmiljø med reel produktion som mål og med anvendelse af det for fagområdet karakteristiske værktøj, udstyr og materialer.

1.2 Formål

Formålet med det faglige tema er, at eleven opnår kendskab til, erfaringer med og forståelse for et afgrænset område inden for det faglige tema kommunikation og medier. Desuden skal det faglige tema bidrage til elevens forudsætninger for at træffe selvstændige valg om uddannelse og erhverv.

Læs hele fagbilaget her

Læs mere om Kommunikation og medier på de skoler der udbyder fagtemaet.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik