Start som elev på FGU FYN

Når du har besluttet, du gerne vil være elev på FGU, er forløbet således:

  1. Du henvender dig til din UU-vejleder i din kommune. Du kan finde din vejleder på https://www.minvejleder.dk/.
  2. Du har samtale med UU-vejleder, hvor I sammen skriver målgruppevurdering og din uddannelsesplan.
  3. Du henvender dig til den FGU FYN skole, hvor du ønsker at gå. Ring til os på 66 17 08 43.
  4. Du indkaldes til indskrivningssamtale på skolen.
  5. Du deltager i indskrivningssamtalen på skolen.
  6. Du starter på skolen.
  7. Du introduceres til det miljø, undervisning, kultur, rammer og regler, der er i læringsmiljøet på skolen.
  8. Du optjener skoleydelse.
  9. Senest den første i måneden udbetales skoleydelse fra den periode, du har gået på skolen.

Under de enkelte skoler kan du læse mere om spor og fagtemaer:

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik