Omsorg og sundhed

1.1 Identitet

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Der arbejdes med omsorgs- og sundhedsaktiviteter for relevante målgrupper (børn/unge/ældre). Der arbejdes med afgrænsede områder, så autentisk og eksemplarisk som muligt. Undervisningen kendetegnes ved en blanding af autentisk interaktion med målgruppen og tilegnelse af baggrundsviden/teori. Centrale elementer i det faglige tema er:

● omsorgsrollen

● sundhed og sundhedsfremme

● psykologi og pædagogik

● kommunikation

● observation og refleksion

● hygiejne

● arbejdsmiljø

1.2 Formål

Formålet med det faglige tema er, at eleven opnår kendskab til, erfaringer med og forståelse for et afgrænset område inden for temaet. Desuden skal det faglige tema bidrage til elevens forudsætninger for at træffe valg om uddannelse og erhverv.

Læs hele fagbilaget her

Læs mere om Omsorg og sundhed på de skoler der udbyder fagtemaet.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik