Corona info

Forberedende grunduddannelse

For udbydere af forberedende grunduddannelse betyder det, at undervisningen fra den 1. august 2020 skal ske efter de almindelige regler i lovgivningen.

Hold stadig øje med pressen og med denne hjemmeside for eventuelle ændringer.

Hvis ansat eller elev får Corona

  • Hvis ansat eller elev får symptomer på sygdom, skal man tage hjem.
  • Har elev eller ansat mistanke om at være smittet med Corona, skal man testes og blive hjemme, indtil resultatet foreligger.
  • Hvis eleverne oplever symptomer, skal de melde sig til test samme dag, de går hjem. De bør ikke mødes privat. Senest 72 timer efter, at eleven er gået hjem, skal kontaktlærer have dokumentation for testresultat.
  • Testes elev positiv, skal elev informere kontaktlærer. Kontaktlærer orienterer leder om, hvem på skolen eleven eventuelt har været i tæt kontakt med.
  • Testes ansat positiv, skal leder orienteres om, hvem på skolen man eventuelt har været i tæt kontakt med.
  • Leder orienterer de personer på skolen, som den smittede har haft tæt kontakt med. Leder søger sparring hos sundhedsfaglige om hvilke tiltag, der eventuelt skal tages og følger disse.
FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823