Corona info

Kære elev på FGU FYN

Vi er glade for, at FGU FYN er en del af den delvise genåbning, og glæder os til at kunne tage imod jer elever igen. FGU FYN genåbner delvis fra onsdag, den 17. marts og vi vil tilrettelægge genåb-ningen i forhold til de retningslinjer myndighederne har udstukket, så det både er forsvarligt og sik-rer, at I alle når jeres individuelle mål, inden I skal stoppe hos os.

Hvornår skal du starte
Da der er tale om delvis genåbning, kan der være forskel på om og hvornår du kan møde til under-visning.
Du får derfor nærmere information fra din lærer om, hvordan undervisningen bliver for dig. Hvornår du skal møde fysisk i skolen og hvornår der er online undervisning.

Test inden start
Som du sikkert allerede ved, er der fortsat nogle regler og anbefalinger vi skal overholde for at kun-ne åbne igen. Der er blandt andet nye regler vedrørende testning, som du skal være opmærksom på, inden du kan starte igen.
Inden du vender tilbage til den fysiske undervisning, skal du kunne dokumentere en test med nega-tivt prøvesvar. Testen må ikke være mere end 72 timer gammel.
Både kviktest (antigen-test) og PCR-test er gyldig dokumentation – vær opmærksom på, at der kan være op til 48 timers svar på en PCR-test.

Dokumentation
Dokumentation for covid19-test kan være både i papirformat eller elektronisk og skal indeholde følgende oplysninger:
• Dit navn
• Tidspunktet for testtagningen
• Resultatet af testen

Du vil i de næste dage få mere viden om, hvordan du skal forholde dig, hvis du af sundhedsmæssi-ge årsager har brug for at blive fritaget for test.

Der vil i forbindelse med genåbningen være kontrol af dokumentation ift. 2 ugentlige test og du skal til enhver tid kunne fremvise den nødvendige dokumentation.

Manglende dokumentation
Manglende dokumentation for negativ test betyder, at du ikke kan deltage i undervisningen og dette kan medføre ulovligt fravær og deraf træk i skoleydelse, samt manglende undervisningstilbud.

Positivt testresultat
I tilfælde af positivt testresultat gælder de almindelige regler ved fravær ifm. sygdom og du skal føl-ge sundhedsmyndighedernes retningslinjer ift. selvisolation mv.

Venlig hilsen
Gitte Lykkehus
Rektor


Følgende er den 28. oktober 2020 sendt til elevernes e-boks.

Kære elev

Der er kommet nye stramninger ift. Covid 19, konkret betyder det for dig at:

 • Du skal bære mundbind fra på torsdag morgen den 29. okt. 2020.
 • Mundbind bæres når du færdes udenfor klassen og er indendørs.
 • Du vil få udleveret et bæredygtigt mundbind, som kan vaskes og bruges igennem længere tid.
 • Du kan være sammen med dine kammerater på dine egne stamhold med de gældende afstandsregler – konkret betyder det, at du skal følge dit skema.
 • Du må ikke være sammen med de øvrige elever på skolen.
 • Dine lærere vil bære visir.
 • Hvis du er i kombinationsforløb, så skal du følge det forløb.
 • Hvis du oplever den mindste utilpashed, skal du ikke tage i skole men i stedet melde dig syg.

Har du spørgsmål, skal du kontakte din lærer eller vejleder på din skole.

Vi glæder os til at se dig i en hverdag, hvor vi passer endnu mere på hinanden, samtidig med at du sammen med dine kammerater fortsat lære nyt og udvikler dig.

Mange hilsner
Gitte Lykkehus
Rektor


Hvis ansat eller elev får Corona

 • Hvis ansat eller elev får symptomer på sygdom, skal man tage hjem.
 • Har elev eller ansat mistanke om at være smittet med Corona, skal man testes og blive hjemme, indtil resultatet foreligger.
 • Hvis eleverne oplever symptomer, skal de melde sig til test samme dag, de går hjem. De bør ikke mødes privat. Senest 72 timer efter, at eleven er gået hjem, skal kontaktlærer have dokumentation for testresultat.
 • Testes elev positiv, skal elev informere kontaktlærer. Kontaktlærer orienterer leder om, hvem på skolen eleven eventuelt har været i tæt kontakt med.
 • Testes ansat positiv, skal leder orienteres om, hvem på skolen man eventuelt har været i tæt kontakt med.
 • Leder orienterer de personer på skolen, som den smittede har haft tæt kontakt med. Leder søger sparring hos sundhedsfaglige om hvilke tiltag, der eventuelt skal tages og følger disse.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik