Corona info

Corona info

Retningslinjer fra 1.2.2022

Elever og ansatte skal ikke vise Cornapas eller bære mundmind.

Uddannelsesinstitutioner opfordres til at have særlig opmærksomhed på:

 • At tilstræbe afstand mellem medarbejdere
 • At sikre hyppig udluftning, fx hvert frikvarter og pause
 • At sikre hyppig rengøring af kontaktpunkter mv.
 • At fastholde gode rutiner for god håndhygiejne.
 • At undgå sammenstimling indenfor

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.


Retningslinjer fra 24.1.2022

Sundhedsstyrelsen har mandag den 24. januar præsenteret ændrede retningslinjer for nære kontakter og smittede med Covid-19.

De nye retningslinjer er følgende:
Kravet om selvisolation er ophævet, når man er nær kontakt. Dette gælder også husstandskontakter. Det betyder, at alle elever, som ikke er smittede med Covid-19, må komme i skole.

Elever og medarbejdere, der er smittede med Covid-19 og har symptomer, må komme i skole, når der gået 4 døgn fra den positive PCR-test er taget og man ikke længere har betydende symptomer på Covid-19. Betydende symptomer er feber, ondt i halsen, vedvarende hosten og nysen og vejrtrækningsbesvær.

Elever og medarbejdere, der er smittede med Covid-19 og ingen symptomer har, må komme i skole, når der gået 4 døgn fra den positive PCR-test er taget.

Husstandskontakter skal nu testes på 3. dagen – 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt, mens øvrige kontakter fx i skolen kan blive testet på 3. dagen

Man anbefales fortsat at isolere sig, hvis man oplever betydende symptomer – og hurtigst muligt få foretaget PCR-test

Betydende symptomer er feber, ondt i halsen, vedvarende hosten og nysen og vejrtrækningsbesvær.

Ved positiv kviktest anbefales isolation og at man hurtigst muligt får foretaget PCR-test

Ovenstående retningslinjer træder i kraft tirsdag den 24. januar 2022.

Man kan læse yderligere om de nye retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på dette link: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Nu-kan-du-afbryde-selvisolation-tidligere


Retningslinjer fra 3.1.2022

 • Vi fortsætter med at tjekke Coronapas hver morgen
 • Vi bærer mundbind indendørs, når vi bevæger os fra et sted til et andet.
 • På holdene og i værkstederne bæres der ikke mundbind.
 • Alle har ret til at bære mundbind/visir
 • Vi opfordrer til, at alle tager en test to gange om ugen i de offentlige testcentre
 • Hold afstand
 • Vask hænder
 • Sprit hænder og flader, dørhåndtag af
 • Elevernes kontakt på tværs af holdene minimeres

Følgende brev er sendt til elevernes eboks

Til eleverne på FGU FYN

Odense, d. 30. november 2021

Vedr.: nye tiltag i forhold til Covid-19.

Kære elev
Fra på mandag d. 29. november 2021 skal alle elever og ansatte have Coronapas, når de møder ind på skolen i FGU FYN.
Vær opmærksom på at gyldighedstiden for test er nedsat og at du skal testes i fritiden. Test er fremadrettet gyldig således:
• PCR-test 72 timer
• Kviktest 48 timer

Hvis du er fuldt vaccineret, skal du udelukkende testes, hvis du har symptomer.
Hver morgen tages stikprøver (hvor du skal fremvise dit Coronapas) på alle hold i perioden frem til jul. Uden Coronapas kan du blive bortvist. Du vil i første omgang blive bedt om at lade dig teste og får i den forbindelse ulovligt fravær, indtil du har et gyldigt Coronapas.
Hvis du får symptomer, skal du blive hjemme, til du har en negativ PCR-test. Vi skal undgå at smitte hinanden i denne tid – også selv om det ”bare” er en forkølelse.

Vi kan have sårbare elever og pårørende, som vi skal passe særlig godt på i disse Coronatider.

Mange hilsner

Gitte Lykkehus
Rektor


Hvis ansat eller elev får Corona

 • Hvis ansat eller elev får symptomer på sygdom, skal man tage hjem.
 • Har elev eller ansat mistanke om at være smittet med Corona, skal man testes og blive hjemme, indtil resultatet foreligger.
 • Hvis eleverne oplever symptomer, skal de melde sig til test samme dag, de går hjem. De bør ikke mødes privat. Senest 72 timer efter, at eleven er gået hjem, skal kontaktlærer have dokumentation for testresultat.
 • Testes elev positiv, skal elev informere kontaktlærer. Kontaktlærer orienterer leder om, hvem på skolen eleven eventuelt har været i tæt kontakt med.
 • Testes ansat positiv, skal leder orienteres om, hvem på skolen man eventuelt har været i tæt kontakt med.
 • Leder orienterer de personer på skolen, som den smittede har haft tæt kontakt med. Leder søger sparring hos sundhedsfaglige om hvilke tiltag, der eventuelt skal tages og følger disse.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik