Byg, bolig og anlæg

1.1 Identitet

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til bygge- og anlægsfagene samt maritime håndværksfag.
Der arbejdes med et afgrænset fagligt område inden for det faglige tema med fremstilling, produktion og service inden for det maritime område, byggeri, anlæg, ejendomsservice og dertil beslægtede fagområder.

Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, service- og anlægs-opgaver, til områderne hørende arbejdsopgaver og kundekontakt med henblik på produktion, afsætning af varer og service- og tjenesteydelser.

1.2 Formål

Formålet med det faglige tema er, at eleven opnår kendskab til, erfaringer med og forståelse for et af-grænset område inden for det faglige tema byg, bolig og anlæg.

Desuden skal det faglige tema bidrage til elevens forudsætninger for at træffe valg om efterfølgende ud-dannelse og erhverv.

Læs hele fagbilaget her

Læs mere om Byg, bolig og anlæg på de skoler der udbyder fagtemaet.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik