Almen grunduddannelse

Den almene grunduddannelse (AGU) er for dig, der gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse. AGU består af undervisning i fag som dansk, matematik, engelsk og naturfag.

Undervisningen er tæt koblet til praksis, dvs. at I arbejder med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger ude i virkeligheden.  Derudover arbejder I med forskellige projekter og temaer på holdet.

De obligatoriske fag på AGU er:

  • Dansk/dansk som andetsprog
  • Matematik

Samt et af følgende fag:

  • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
  • Identitet og medborgerskab

Derudover skal du vælge mindst et valgfag. Se på den enkelte skole hvilke valgfag der tilbydes.

I løbet af din AGU kan du også komme i praktik i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højest 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.

På AGU kan du blive kvalificeret til efterfølgende at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller en 2-årig hf eller anden gymnasial uddannelse.

For at blive kvalificeret til at kunne starte direkte på den 2-årige hf, skal du tage forberedelseseksamen til den 2-årige hf, der består af følgende fag:

  • Dansk D eller dansk som andetsprog D
  • Engelsk D
  • Matematik D
  • Samfundsfag på mindst G-niveau
  • Naturfag på mindst G-niveau

Prøver og beviser

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

I det eller de andre fag, du har fulgt på enten g-, e- eller d-niveau, får du en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Når du afslutter AGU med forberedelseseksamen til den 2-årige hf, får du et uddannelsesbevis.

Læs mere om AGU på de enkelte skoler:

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik