Kontakt ungeenheden

Når du enten tænker, eller er helt sikker på du vil gå på FGU FYN skal du kontakte din UU-vejleder. I skal aftale et møde, hvor I sammen finder ud af, om du er i målgruppen til at starte på FGU FYN.

  1. Gå ind på minvejleder.dk
  2. Udfyld oplysninger
  3. Kontakt din vejleder via telefon eller mail

Vejleder og du vil aftale at mødes og vejleder vil finde ud af om du er i målgruppen.

Når din vejleder har vurderet, at du er i målgruppen, udarbejder I sammen en uddannelsesplan, hvor I noterer målet for din FGU. Det kunne for eksempel være at kunne træffe valg af branche og blive optaget på en erhvervsuddannelse eller på HF, eller måske er målet af personlig eller social karakter. Herudover skal du vælge, hvilket spor du vil på og hvor længe du forventer dit FGU forløb skal vare. I din uddannelsesplan skal der også stå, om vi på skolen skal hjælpe dig med nogle udfordringer og vanskeligheder, samt om du tidligere har fået hjælp til dine udfordringer. Når der er udarbejdet en uddannelsesplan, har FGU FYN skolen det bedste udgangspunkt for at sammensætte en god uddannelse til dig.

Ved skolestart, skal FGU FYN skolen foretage en vurdering af dit dansk- og matematikniveau. Herefter og med udgangspunkt i din uddannelsesplan, skal vi sammen udarbejde en forløbsplan, hvor vi beskriver, hvad du skal træne, hvilken hjælp du har brug for, og hvilke mål vi sammen skal nå, i forhold til dine personlige, faglige og sociale kompetencer.

Under dit uddannelsesforløb på FGU FYN, er vi i tæt kontakt med din UU vejleder, når det er relevant. Din UU vejleder støtter dig også i dit forløb mod uddannelse og job. Det betyder, at du selv, din UU vejleder og FGU FYN skolen, arbejder målrettet og i et stærkt samarbejde om, at din uddannelse bliver en succes for dig.

Under de enkelte skoler kan du læse mere om spor og fagtemaer:

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik