Kan jeg blive elev?

Du kan blive elev på FGU FYN, hvis du er i en situation, hvor du har brug for at udvikle dig. Så du efter et forløb på FGU FYN er mere afklaret og motiveret til, at starte på en ungdomsuddannelse og har kompetencer, så du kan gennemføre en uddannelse eller fastholde et arbejde.

Der er nogle få betingelser der skal være opfyldt for at du kan blive elev:

• Samtale med UU-vejleder/Ungeenheden i din kommune.

• Du har ikke gennemført en ungdomsuddannelse.

• Du er under 25 år.

• Har opfyldt undervisningspligten.

Du kan være elev op til to år, og du kan begynde på skolen efter aftale, der er løbende optag på basisforløbet hele året. Når du er elev på FGU FYN modtager du skoleydelse. Derudover får du vejledning med henblik på videre uddannelse eller job.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik