Tværfaglig indsats

Fra 2020-2022 deltager vi sammen med en række andre fynske uddannelsesinstitutioner i Projekt Tværfaglig indsats målrettet ordblinde unge. Formålet er at give ordblinde unge bedre forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet vil udvikle, implementere og forankre indsatser baseret på best practice og den nyeste forskning.

Læs mere om “Ordblindhed og ungdomsuddannelse” her.

Du kan se mere om ordblindhed på ungdomsuddannelserne her.


Projektet støttes af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik