Pædagogisk – didaktisk grundlag

Grundsyn Elevperspektiv
Anerkendelse

Vi har en anerkendende tilgang til vores pædagogiske og didaktiske arbejde

Vi ser den enkelte elev i fællesskabet

Vi ser, at alle elever har ressourcer og har et ønske om at lykkes i livet – både fagligt, personligt og socialt

Vi skaber betingelser for, at elever kan bidrage til fællesskabet

På FGU FYN oplever du at blive set, hørt og forstået

På FGU FYN oplever du at føle dig mødt og anerkendt som deltager og bidrager i fællesskaber

På FGU FYN møder du engagerede og fagligt dygtige medarbejdere

På FGU FYN bliver du mødt med fokus på dine ressourcer og din vilje til at ville dygtiggøre og danne dig

Relationsarbejde

Relationsarbejde er en af de grundsten, vi driver skole på

Det er os medarbejdere, der har ansvaret for at skabe betingelser for, at elever kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt

Vi ved, at relationer og meningsfyldte læringsaktiviteter fastholder elever i deres læring og dannelse

Vi handler ved at vise maksimal tillid og stille maksimale krav til den enkelte elev med afsæt i den enkelte elevs forudsætninger

På FGU FYN oplever du, at det du deltager i er menings- og betydningsfuldt

På FGU FYN deltager du i betydningsfulde relationer – både til andre elever og til medarbejdere

På FGU FYN deltager du i strukturerede og udviklende læringsmiljøer

På FGU FYN møder vi dig med maksimal tillid og maksimale krav med udgangspunkt i dine forudsætninger

Inkluderende pædagogik

Vi bedriver inkluderende pædagogik, hvor trivsel, læring og deltagelse er indbyrdes afhængige af hinanden

På FGU FYN er vi sammen om din læring og udvikling fagligt, personligt og socialt

På FGU FYN lærer du at lære, trives og udvikle dig gennem deltagelse i fællesskaber og i samarbejde med andre elever og medarbejdere

Maksimal faglig kvalitet

Vi er engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, som hele tiden arbejder med at udvikle vores pædagogik og didaktik og vores fælles sprog

Vi reflekterer både selv og sammen for kontinuerligt at forfine og udvikle kvaliteten i det faglige arbejde

Vi samarbejder med hinanden om skabe maksimal faglig kvalitet

Vi handler ved at vise maksimal tillid og stille maksimale krav til den enkelte elev med afsæt i den enkelte elevs forudsætninger

På FGU FYN deltager du i udviklingsaktiviteter med høj faglighed, projektorienterede og praksisbaserede opgaver og med fokus på det, der virker for dig

På FGU FYN kan du se formål og mening med undervisningen

På FGU FYN reflekterer du både selv og sammen med andre elever og medarbejdere over din progression i din faglige, personlige og sociale udvikling

På FGU FYN er du med til at sætte mål for undervisningen og du følger selv med i, hvordan det går med at blive dygtigere

På FGU FYN får du undervisning med udgangspunkt i dine forudsætninger og du får hjælp, hvis du er i vanskeligheder

På FGU FYN arbejder du i den almene og faglige undervisning med konkrete opgaver fra fritidsliv, arbejdsliv, samfundsliv og uddannelsesliv, fordi det, du lærer, skal du kunne bruge

På FGU FYN møder vi dig med maksimal tillid og maksimale krav med udgangspunkt i dine forudsætninger fagligt, personligt og socialt

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik