Omsorg og sundhed – FGU FYN Odense

På Omsorg og Sundhed er omdrejningspunktet det sociale liv og fællesskabet. Vi lægger vægt på ansvarlighed og gensidig respekt i hverdagen, der i høj grad handler om mennesker.

Det forventes derfor, at du vil arbejde med dig selv, personligt, socialt og fagligt.

På Omsorg og Sundhed arbejdes der med aktiviteter og helhedsundervisning, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik, så hvis du gerne vil arbejde indenfor SOSU-området eller det pædagogiske område, kan Omsorg og Sundhed være noget for dig.

På PGU bliver du fagligt kvalificeret i dansk og matematik til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job indenfor temaet Omsorg og Sundhed.

På EGU bliver du kvalificeret til at fortsætte som ufaglært i et job indenfor Omsorg og Sundhed eller fortsætte på erhvervsuddannelse.

Der undervises i dansk og matematik på individuelle niveauer. Hertil kommer valgfag som samfundsfag, identitet og medborgerskab, engelsk samt PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære)

I de timer du har praktisk arbejde, arbejdes der med omsorgs- og sundhedsaktiviteter for- eller sammen med børn, unge og ældre.

Du vil få mulighed for at komme i praktik og/eller kombinationsforløb.

Erhvervstemaet Omsorg og sundhed retter sig mod beskæftigelse eller uddannelse inden for:

  • Omsorgsrollen
  • Sundhed og sundhedsfremme
  • Psykologi og pædagogik
  • Kommunikation
  • Observation og refleksion
  • Hygiejne
  • Arbejdsmiljø

Du vil møde følgende personer på fagtemaet

Jesper LöycheFaglærerOmsorg og sundhedjel@fgufyn.dk61 22 35 76
Joan Charlotte Kjeruff Mayer HassKontaktpersonOmsorg og sundhedjch@fgufyn.dk61 22 23 34
Ulla Klindt GahrnAlmenlærerOmsorg og sundhedukg@fgufyn92 90 88 35
FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik