Industri – FGU FYN Odense

Fagtemaet industri er for dig der har lyst til at bruge dine hænder og dit hoved, og som har lyst til at få et større kendskab til Smedefaget. Vi tilbyder både PGU og EGU.

Vi arbejder med høj faglighed på værkstedet og vil du her blive oplært i industriel produktion, både grundlæggende, men også avancerede processer.

Du vil få et godt håndværksmæssigt afsæt, til din videre færd i uddannelsessystemet eller job, både i form af værkstedsteknik og muligheden for at få opgraderet dine almene faglige kompetencer i dansk og matematik samt engelsk, samfundsfag og naturfag, med afsluttende eksamen, på G-, E-, eller D-niveau. De almene fag vil i videst muligt omfang, være relateret til de industrielle fag.

Ligeledes har vi tilknyttet ordblinde og Dansk som andetsprog (DSA) undervisere.

Du vil få tilknyttet en vejleder som vil guide dig til bedre læring, fremtidig uddannelse eller job og ved personlige udfordringer. En kompetent faglærer, som i samarbejde med dig, bygger videre på dine faglige, personlige og sociale kompetencer, samt engagerede almenundervisere, som arbejder ud fra fagtemaet i bl.a. dansk og matematik på dit niveau og dine forudsætninger.

Ud over det faglige, lægger vi også meget stor vægt på trivsel og et godt sammenhold i industriteamet.

Vi glæder os til at møde dig.

Erhvervstemaet Industri retter sig mod beskæftigelse eller uddannelse inden for:

  • Smed
  • Industritekniker
  • Industrioperatør
  • Svejser
  • Procesoperatør
  • Maritim/offshore
  • Teknisk designer
  • EUX

Du vil møde følgende personer på fagtemaet

Dorte LyderVejlederIndustri
Byg, bolig og anlæg
Kommunikation og Medier
dly@fgufyn.dk24 95 18 96
Henrik KristoffersenFaglærerIndustrihkr@fgufyn.dk92 90 88 17
Mads Vogt-NielsenAlmenlærer og TRIndustri
Byg, bolig og anlæg
Service og transport
mvn@fgufyn.dk92 90 88 26
Marlene Kjerulf-AndersenAlmenlærerAGU
Byg, Bolig og anlæg
Industri
mka@fgufyn.dk92 90 88 66
FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik