Jordbrug, skovbrug og fiskeri – FGU FYN Odense

Fagtemaet Jordbrug, Skovbrug og Fiskeri

I dette fagtema vil du blive introduceret til et bredt udvalg af opgaver inden for områder som landmand, dyrepasser og arbejdet i et fiskeopdræt.

Fagtemaet har 2 grene.

Fagtemaet har PGU–elever og EGU–elever.

Du skal undervises i  almenfagene dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt tilbydes valgfag.

Undervisning vil som udgangspunkt være helhedsorienteret / brancherelateret med vægt på differentiering og elevmotivation.

Fagene afsluttes med en prøve.

Jordbrug/Dyr

I den ene gren arbejdes der med produktioner, formidlinger, håndteringer og indretninger af landbrugsdyr og Zoo dyr i Zoologiske anlæg. Der arbejdes med naturpleje. Der arbejdes med kvalitetsforståelse, afsætning, branchekendskab og sikkerhed samt vejledning i forskellige former for jorddyrkning og beplantninger samt økologi.

Fiskeri

Den anden gren er fiskeopdrættet Fyns Laksefisk, hvor der opdrættes havørreder. Her vil du skulle deltage i det daglige arbejde, lige fra i efterårsmånederne at opfiske store forældre-havørreder i vandløb på Fyn, pasning af først fiskeæg og siden de små fisk, for til sidst at være med til at sætte de opdrættede fisk ud i naturen. Derudover er der arbejde med forskellige typer af vandløbsopgaver.

Du vil stifte bekendtskab med begge grene og dermed opnå en bred vifte af kompetencer inden for de to områder. Kompetencer, der kan bruges fremadrettet mod en uddannelse inden for fiskeri og jordbrug/dyrepasser.

Andre fag og faglige temaer kan inddrages – her tænkes i særlig grad på naturfag.

Erhvervstemaet Jordbrug, Skovbrug og Fiskeri retter sig mod beskæftigelse eller uddannelse inden for:

  • Jordbrug
  • Landbrug
  • Gartneri
  • Anlægsgartner
  • Dyrepasser
  • Dambrug (dyrepasser med speciale i Aquakultur)
  • FGU – lærlinge

Du vil møde følgende personer på fagtemaet

Anders Juul JeppesenFiskeassistentJordbrug, skovbrug og fiskeriajj@fgufyn.dk61 67 23 60
Faegheh ShirzadVejlederJordbrug, skovbrug og fiskerifsh@fgufyn.dk61 22 23 32
John MadsenKontaktpersonJordbrug, skovbrug og fiskerijmd@fgufyn.dk61 22 23 39
Karsten BangsgaardFaglærer og AMRJordbrug, skovbrug og fiskerikba@fgufyn.dk61 22 35 61
Leon Rosenlyst JørgensenFaglærerJordbrug, skovbrug og fiskerilrj@fgufyn.dk61 22 06 30
Mai Roust BoisenFiskeassistentJordbrug, skovbrug og fiskerimrb@fgufyn.dk92 90 88 29
Michael MathiasenAlmenlærerAGU
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
Mad og ernæring
mma@fgufyn.dk92 90 88 43
Mogens Haldager KornbechTeknikerJordbrug, skovbrug og fiskerimhk@fgufyn.dk61 61 29 93
Ulrik Skov JeppesenTeknikerJordbrug, skovbrug og fiskeriusj@fgufyn.dk
FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik