Mad og ernæring – FGU FYN Odense

På fagtemaet Mad og ernæring laver vi sund mad til blandt andet elever, såvel som ansatte.

Vi går foran og viser vejen til en ernæringsmæssig sund, varieret og bæredygtig kost, som også kan inspirere til madlavning i andre sammenhænge.

Du kan blive PGU-elev og efterfølgende EGU-elev.

Du tilbydes også almen undervisning i fagene dansk, matematik og PASE (Privat økonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære), samt diverse valgfag.

Undervisning vil som udgangspunkt være helhedsorienteret / brancherelateret med vægt på differentiering og elevmotivation

Fagene afsluttes med en prøve.

Efter endt uddannelse på fagtemaet Mad og ernæring har du lært noget om ernæring, råvarekendskab, sæsonvarer, sammensætning af menuplan samt klima- og bæredygtig kost. Du vil derfor have muligheden for at overgå til uddannelser som fører til job. Mulighederne er mange. Det skal være det, der giver mening for dig, og vi hjælper dig.

Erhvervstemaet Mad og ernæring retter sig mod beskæftigelse eller uddannelse inden for:

  • Kok
  • Smørrebrødsjomfru
  • Køkkenmedhjælper
  • Cater
  • Ernæringsassistent
  • Bager
  • Konditor

Du vil møde følgende personer på fagtemaet

Mark ZeuchFaglærerMad & Ernæringmze@fgufyn.dk92 90 88 46
Michael MathiasenAlmenlærerAGU
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
Mad og ernæring
mma@fgufyn.dk92 90 88 43
FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik