Elevråd – FGU FYN Assens

Som elev på FGU FYN Assens har du gode muligheder for at udøve medindflydelse og tage ansvar; ikke alene på din egen situation men også på skolens hverdag.

Der afholdes elevrådsmøder efter behov/ aftale. Hvert fagligt tema eller hold kan vælge en elevrepræsentant og en suppleant. Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Elevrådet sørger selv for indkaldelse til møder. Elevrådet sørger for, at der bliver skrevet dagsorden og referat. Formand og næstformand har ansvaret for at dele referater rundt til alle elever og faglærere samt hænge referater op på opslagstavle. Formand og næstformand kan også orientere skolens øvrige elever ved samlinger; f.eks. morgensamling. Repræsentanter og evt. suppleanter gennemgår referat på værkstedet og holdene og sørger for at informere eleverne der.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik