Miljø og genbrug – FGU FYN Kerteminde

Hvordan vi med et indblik i natur og genbrug – og lige præcis det, som du er god til, kan skabe nyt og bæredygtigt på den fede måde.

Vi starter med ryste-sammen-ture og intro til naturen. Om sommeren kan det fx være cykel- og gåture eller sejlads. Vi skal på forskellige måder bevæge os rundt i naturen for at finde ud af, hvordan vi med små enkle tricks kan gøre vores natur lidt mere varieret og grønnere. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan genoprette naturen og derved lokke flere dyr og insekter til moser og grøfter og give plads til nye arter. I den forbindelse skal vi blandt andet besøge Lille Vildmose, Gyldensteen Strand, Snarup Mose og Æbelø.

Vi skal arbejde med klimabevidsthed i Greta Thunbergs fodspor, og interessere os for, hvordan vi i vores dagligdag selv kan bidrage til at nedsætte CO2 udledningen, og hvilken effekt klimaforandringerne har på vores natur. For at få indsigt i den virkelige verden, vil vi gå i samarbejde med Plastic Change, som er verdens største organisation inden for plastic bekæmpelse i verdenshavene. Derudover vil vi besøge Vandcenter Syd, Danfoss og Økolariet m.m.

Genbrug er også en stor del af vores fagtema. Vi vil alliere os med genbrugsbutikker, Røde Kors, iværksættere, butiksindehavere, proces-tænkere, bæredygtige firmaer og mange flere. Du vil lære at tænke og handle i processer (innovation) og selv prøve at forvandle genbrugsmaterialer til bæredygtige design. Du skal selv designe og får mulighed for at vælge et produkt, som du kunne tænke dig at udvikle, så det bliver et bæredygtigt design – eller måske designer du et produkt, som vi mangler i vores dagligdag? Du kommer til at tænke ud i fremtiden og hjælpe naturen og de kommende generationer, så de kan få en bedre verden at leve i. Hvis du vil være iværksætter, er dette fagtemaet for dig.

Meget af vores undervisning foregår ude i naturen, på virksomheder, med samarbejdspartnere, hvor vi henter viden med hjem til skolen, og derefter sætter vores egne projekter i gang. Du kommer til at arbejde sammen med både fagfolk, elever fra andre fagtemaer og kammerater fra dit eget hold. Du kan også komme i praktik på virksomheder eller skoler.

Emner, som vi kommer til at arbejde med:

Natur

Lære om planter og insekter via pc, tv og bøger

Besøge Åge V. Jensen fondens genoprettede naturreservater

Plante en blomstereng og se effekten i forhold til insekter

Pleje af naturen

Miljø

Global opvarmning og drivhuseffekt

Klimaændringer

Tegne og bygge en konstruktion, der kan afhjælpe klimaforandringer

Producere miljøvenligt creme uden tilsætningsstoffer

Fordybe os i plastic og hjælpe med plasticindsamling (1 gang årligt)

Beskæftige os med, hvad vi i dagligdagen kan gøre for miljøet

Klimavenlig kost

Genbrug

Forstå begreberne reparerer, genbrug og cirkulær økonomi

Samarbejde med genbrugspladsen, Halmhuset, Røde Kors og genbrugsbutikker

I samarbejde skal vi lave projekt om bæredygtigt design og opfinde vores eget design

Innovation og procestænkning

Trivsel – fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Sjove samarbejdsøvelser

I små doser: Yoga, mindfulness og drømmerejser – hvor alle kan være med

Opmærksomhed på sundhed – fysisk og psykisk

Personlig udvikling

Idræt – kano- og kajaksejlads, cykle, gå – og hvad vi kan finde på

Erhvervstemaet Miljø og genbrug retter sig mod beskæftigelse eller uddannelse inden for:

  • Iværksætteruddannelsen
  • Iværksætteri i praksis
  • Kaospilot
  • Skov- og naturteknikker
  • Genbrugsmedarbejder

Du vil møde følgende personer på fagtemaet

Gitte Fogelberg MangalFaglærerMiljø og genbruggfm@fgufyn.dk92 90 88 52
FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik