Køkkenet på FGU FYN Odense er blevet ReFood certificeret, som betyder at FGU FYN Odense gør en indsats mod madspild og for genanvendelse.

Dagligt samler køkkenet madaffaldet i de kendte grønne ReFood spande, der afhentes en gang om ugen af Daka.

Daka ReFood genanvendes det i produktionen af foder, gødning, biogas og biodiesel.