Kære elev på FGU FYN

Vi er glade for, at FGU FYN er en del af den delvise genåbning, og glæder os til at kunne tage imod jer elever igen. FGU FYN genåbner delvis fra onsdag, den 17. marts og vi vil tilrettelægge genåbningen i forhold til de retningslinjer myndighederne har udstukket, så det både er forsvarligt og sikrer, at I alle når jeres individuelle mål, inden I skal stoppe hos os.

Hvornår skal du starte
Da der er tale om delvis genåbning, kan der være forskel på om og hvornår du kan møde til undervisning.
Du får derfor nærmere information fra din lærer om, hvordan undervisningen bliver for dig. Hvornår du skal møde fysisk i skolen og hvornår der er online undervisning.

Test inden start
Som du sikkert allerede ved, er der fortsat nogle regler og anbefalinger vi skal overholde for at kunne åbne igen. Der er blandt andet nye regler vedrørende testning, som du skal være opmærksom på, inden du kan starte igen.
Inden du vender tilbage til den fysiske undervisning, skal du kunne dokumentere en test med negativt prøvesvar. Testen må ikke være mere end 72 timer gammel.
Både kviktest (antigen-test) og PCR-test er gyldig dokumentation – vær opmærksom på, at der kan være op til 48 timers svar på en PCR-test.

Dokumentation
Dokumentation for covid19-test kan være både i papirformat eller elektronisk og skal indeholde følgende oplysninger:
• Dit navn
• Tidspunktet for testtagningen
• Resultatet af testen

Du vil i de næste dage få mere viden om, hvordan du skal forholde dig, hvis du af sundhedsmæssige årsager har brug for at blive fritaget for test.

Der vil i forbindelse med genåbningen være kontrol af dokumentation ift. 2 ugentlige test og du skal til enhver tid kunne fremvise den nødvendige dokumentation.

Manglende dokumentation
Manglende dokumentation for negativ test betyder, at du ikke kan deltage i undervisningen og dette kan medføre ulovligt fravær og deraf træk i skoleydelse, samt manglende undervisningstilbud.

Positivt testresultat
I tilfælde af positivt testresultat gælder de almindelige regler ved fravær ifm. sygdom og du skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer ift. selvisolation mv.

Venlig hilsen
Gitte Lykkehus
Rektor