Fra 2020-2022 deltager alle skolerne i FGU FYN sammen med en række andre fynske uddannelsesinstitutioner i Projekt Tværfaglig indsats målrettet ordblinde unge.
Formålet er at give ordblinde unge bedre forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Vi er gået med i samarbejdet for at lære af andres gode erfaringer og for selv at kunne dele vores gode erfaringer med at arbejde med ordblindhed. Ordblindhed skal nemlig ikke være en forhindring for at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse!